JUST FOR YOU...
 
 
چهارشنبه 25 مرداد 1396 :: نویسنده : مستانه مقدم
آنکه می تواند، انجام می دهد:آنکه نمی تواند انتقاد می کند.
آنکه می دانیم ،یک قطره است؛آنکه نمی دانیم یک اقیانوس.
چه زیباست که در اوج نشاط و بی نیازی دست به دعا برداری .
آنچه هستید نتیجه افکار شماست .
برای نوشیدن شهد بهشت ،همیشه نگاهت به راستی باشد ودرستی .
اتلاف وقت خودکشی واقعی ست.
ادب یا محبت خرجی ندارد،ولی همه چیز را خریداری می کند.
همیشه عشق باشد همیشه برکت.
نوع مطلب : اندیشه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 5 مرداد 1396 :: نویسنده : مستانه مقدم
آرامش خاطر:که آن را تنها باصداقت قلبی می توان به دست آورد

لذت تعریف کردن یک ماجرای جالب و واقعی:یکی از وسوسه انگیز ترین نقش هایی که در زندگی بازی میکنیم ،نقش یک قصه گوست .کمترچیزی است که به اندازه تعریف کردن یک داستان یا ماجرای جالب لذت داشته باشد.

موفقیت:تعریف ساده موفقیت ،کسب مهارت درانجام دادن کاری است که به آن علاقه داریم.

یک لحظه خاص از زمان: لحظه ای که رفته دیگر رفته است،حسرت آن را نخورید.

ملاقات ناگهانی دوستی که مدت ها از او بی خبر بوده اید: سالهاست او را ندیده ایدوفکر می کرده اید شاید هرگز او را نبینید...اما ناگهان او سر راحتان سبز میشود.

احساس رضایت از موفقیت خویش: شما به هدف خاصی چشم دوخته و تاجایی که به موفقیت برسیدآن را دنبال کرده اید .اکنون بهانه ای برای جشن گرفتن دارید.

صدای قطره های باران:در حالی که روی مبل راحتی لم داده اید، صدای باران را از بیرون می شنوید کمتر صدایی است که تا این اندازه آرامش بخش باشد.
همیشه عشق باشد همیشه برکت
نوع مطلب : اندیشه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :گاهی باید زیاد فکر کردن را متوقف کنیدوجایی بروید که قلبتان شما رامی برد.

حتی تاریک ترین ،شب نیز پایان خواهد یافت و خورشید خواهد درخشید.روزهای خوب خواهند آمد.

فرار از هر مشکلی،فقط فاصله رسیدن به راه حل را زیاد می کند .آسان ترین راه برای گریز ازمشکل،حل کردن آن است.

خبر بد:نمی توانید مردم را مجبور کنید دوستتان داشته باشند،عاشقتان باشند،تاییدتان کنند،قبولتان کنند،یا باشما خوب باشند.از عهده کنترل آنها هم بر نمی آیید. 
خبر خوب:هیچ مهم نیست.

رویای شما تاریخ انقضا ندارد ،نفسی عمیق بکشید،و دوباره تلاش کنید.

هرگز بخاطر ابراز احساسات عذر خواهی نکنید.هرگز از اینکه خود واقعییتان هستید افسوس نخورید.کسانی که به زندگی شما تعلق دارند در هر شرایطی دوستتان خواهند داشت...

تنها ایستادن نشانه بی کس بودن نیست،بلکه یعنی آنقدر قوی هستم که به تنهایی از عهده مشکلات بر آیم .

گاهی باید کسانی را از گذشته مان فراموش کنیم به یک دلیل ساده :آنها به آینده مان تعلق ندارند..

 گاهی نیاز داریم که کسی فقط حضور داشته باشد... نه برای اینکه چیزی را درست کندیا کار خاصی انجام دهد ،بلکه فقط به این خاطر که احساس کنیم کسی کنارمان است وبه ما اهمییت میدهد.

اگر بیش از حد به اینکه دیگران چه فکری در مورد شما می کننداهمییت دهید همیشه زندانی آنها خواهید بود...
ادامه مطلب


نوع مطلب : اندیشه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 29 تیر 1396 :: نویسنده : مستانه مقدم
افکار شما هر جا بروند،انرژی نیز به دنبال آنها خواهد رفت.وقتی به تکرار به هدفتان می اندیشید وآن را در ذهن نگه می دارید،انرژی شما در مسیر هدفی که برای خود تعیین کرده اید حرکت می کند وشما را به موفقییت می رساند...وبه لطف کار پیوسته ضمیر ناخود آگاه،شرایط و سایر اشخاص به شما کمک میکنند تا به شکلی جدیدو حیرت انگیز به هدف هایتان برسید...پس از امروز باخودت تکرار کن:
تمرکز وتوجه خود را برروی همه نیکی ها می گذارم
تمرکز وتوجه خود را برروی داشته های خود می گذارم
تمرکز وتوجه خود را برروی اهدافم می گذارم
تمرکز وتوجه خود را برروی خوبی های افراد می گذارم
تمرکز وتوجه خود را برروی ثروت و فراوانی می گذارم
همیشه عشق باشد همیشه برکت
نوع مطلب : اندیشه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 29 تیر 1396 :: نویسنده : مستانه مقدم
از زندگی آموختم
هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست
آموختم
از آدمها بت نسازم
آموختم
اگر به من حسادت میکنندحتما از آنها برترم 
آموختم 
خنده بعضی ها از گریشون غمناک تره
آموختم
تلافی کردن از انرژی خودم می کاهد
آموختم
کم آوردن قسمتی از زندگیست
آموختم
که گاهی وقتها هیچ واژه ای آرامت نمیکند
آموختم
به بودنها دیر عادت کنم و به نبودنها زود، آدمها نبودن را بهتر بلدند
آموختم
گاهی از زیاد نزدیک شدن فراموش می شوی
آموختم
تا با کفش کسی راه نرفتم راه رفتنش را قضاوت نکنم
آموختم
گاهی برای بودن باید محو شد
آموختم
دوست خوب پادشاه بی تاج و تختیست که بر دل حکومت میکند
آموختم
از کم بودن نترسم اگر کم باشم شاید ولم کنن ولی زیاد باشم حیفم میکنن
آموختم
فیتیله احساسات پایین بالا باشه آدمها هوا برشون میداره
آموختم
برای شناخت آدمها یکبار بر خلاف میلشان عمل کنم
نوع مطلب : اندیشه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : از زندگی آموختم،


پنجشنبه 29 تیر 1396 :: نویسنده : مستانه مقدم
باحس هایت در جهان باش وبا حس هایت در صلح باش؛درآغازآنها را بپذیر ؛بپذیر خشم در توست، حسد در توست، بپذیر غم وشادی در توست،ترس در توست سپس به آنها بنگروهوشیار باش که تو آنها نیستی؛این گونه دوخجستگی روی می دهد.حس های دردناک به زودی می روند وحس های سرور انگیزبا شفافیتی بیش می مانند،اکنون با حس هایت در صلح رسیده ای و دیوارهای ترس وحفاظ های دروغین ات فرو ریخته است؛جهانت که جهان ذهن بود،اکنون جهانی بزرگ تر است؛و حس هایت تورا به بزرگ جهانی دگر بار ره می نماید وتو شروع به دیدن می کنی؛و خنده هایت آغاز می شوند؛با حس هایت در جهان باش،و آنها تو را به بهترینت راه می نمایند؛بگذار بی ترس ولمس کردنی راستین،شیوه ی بودنت در این جهان باشد.
همیشه عشق باشد همیشه برکت 
نوع مطلب : اندیشه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 29 تیر 1396 :: نویسنده : مستانه مقدم
درباره طول مدت عمرمان كاری از ما ساخته نیست، اما می توانیم درباره نحوه گذراندن آن تصمیم بگیریم.
دارندگان دید بلند به هنگام رویارویی با مشكلات با تحمل جنبه های ناگوار و دفع آنها، مشكلات را به فرصت مبدل می كنند.
مردم زمانی به دانایی شما اهمیت می دهند كه بدانند به آنها اهمیت می دهید.
اگر خود به خویشتن اعتماد ندارید، دیگران هم به شما اعتماد نخواهند كرد.
امروز باید گامی شجاعانه بردارید تا فردا به اوج توانایی خود برسید.
اگر كار دیروز به نظرتان بزرگ می رسد، امروز كار مهمی انجام نداده اید.
انسان موفق كسی است كه شكست می خورد، اما خود را شكست خورده نمی داند.
همه آدمهای موفق، شكست را تجربه كرده اند، اما هرگز خود را شكست خورده و وامانده نپنداشته اند.
اشخاص معمولاً به كسی كه به آنها توجه كرده است، علاقه نشان می دهند.
تنها راه برای درهم شكستن ترس آن است كه با ترس خود روبرو شوید و به آن كاری كه از آن می ترسید، اقدام كنید.
نوع مطلب : اندیشه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : جملات زیبا،


چهارشنبه 28 تیر 1396 :: نویسنده : مستانه مقدم
باید بهای هر چیزی را بپردازید...شما باید کاری کنید تا تغیراتی ایجاد شود برخی می خواهندکاری نکنند ولی زندگی شان تغییر کند ...تا شما ورزش نکنید بدنتان ورزیده نخواهد شد...تا درس نخوانید نمی توانید به دانشگاه بروید...تا احساستان را خوب نکنید اهداف شما به سرانجام نمی رسد...احساستان را عالی کنید تا اتفاقات عالی بیفتد...هیچ چیزی اتفاقی رخ نمیدهد.

ادامه مطلب


نوع مطلب : اندیشه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 28 تیر 1396 :: نویسنده : مستانه مقدم
شادی درونی را فقط خودتان می توانید به وجود بیاورید ...به چیز هایی که دارید توجه کنید وخوشحال باشید وبه اینکه زنده اید، سالم هستید ...به ویژگی خوبتان ،مثل مهربانی اتان ،انسان بودنتان ،زیبا بودنتان ...وبه اینکه کوچکترین چیز هم دل خوشید...واین قلب بزرگی می خواهد ...


ادامه مطلب


نوع مطلب : اندیشه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگ


به وبلاگ من خوش آمدید
امیدوارم لحظات خوبی را
در این وبلاگ داشته باشید.

تاریخ تولد وبلاگ:96/4/26

مدیر وبلاگ : مستانه مقدم
موضوعات
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :